GRANULE BITUMINOASE DIN CELULOZĂ - QUADROCEL

Problema drumurilor. Suprafaţa de asfaltobeton a autostrăzilor, nu permite asigurarea densităţii stratului cu pietriş la nivelul  necesar pentru a fi cu rezistenţă stabilă la mişcare.  Rezistenţa trebuie să fie conform sarcinilor traficului curent.

Motivul de bază a acestui fapt, constă în deteriorarea amestecului de asfaltobeton, condiţionată de scurgerea bitumului de pe suprafaţa cu pietriş.  
Cu cît este mai mare procentul de pietriş, în amestecul de asfaltobeton convențional, cu atât mai mare este procentul de segregare.

Structura.   Mastica, alcătuită din bitum, praf mineral şi granule  Quadrocel umple printre pori toate spaţiile, nu permite scurgerea bitumului de pe suprafaţa pietrişului, conferă  asfaltobetonului rezistenţă suplimentară la acţiunile factorilor climaterici.
O trăsătură distinctivă a asfaltobetonului cu  Mixtură Asfaltică Stabilizata cu Fibre de celuloză (MASF), constă în compoziţia granuloasă.    Datorită majorării cantităţii de pietriş, se formează baza străzii mai stabilă şi rezistentă, care se umple mai dens cu Mixtura Asfaltica Stabilizata cu Fibre de celuloză.

 

Soluţia.  MASF este lipsită de neajunsurile asfaltobetonului obişnuit. Utilizarea acestuia permite majorarea procentajului de pietriş, pentru o bază mai rigidă sub componenţii asfaltobetonului.
Pentru îmbunătăţirea aderenței bitumului cu componentele minerale din amestec,  în  structura Quadrocel, este  introdus un aditiv surfactant foarte eficient.  

Rezultat. Volumul mai mare de bitum din componenţa Mixturei Asfaltică  (MASF) duce puţin la majorarea preţului faţă de asfaltobetonul obişnuit, dar permite compensarea cheltuielilor supli-mentare prin durata mai mare de exploatare.
Adaosul de stabilizare Quadrocel din fibre de celuloză pentru amestecuri de beton asfaltic exclude scurgerea liantului în timpul producerii, transportării şi  aplicării MASF. Este dublu efectiv,  asigurînd, dimpotrivă activarea liantului datorită prezenței în compoziția sa de surfactanți.
Produsul  Quadrocel, după toate proprietăţile sale, nu cedează granurilor, de exemplu,  ANTROCEL®–G produs în Belorusia. Este unicul analog din Europa de Est, iar în Europa de West, puține companii produc granule similare.

Domeniul de aplicare. Pe lîngă folosirea în Mixtura Asfaltică Stabilizată cu Fibre de celuloză, Quadrocel se mai foloseşte în:

 • asfalt poros;
 • straturi de binder cu stabilitate ridicata;
 • straturi asfaltice impermeabile;
 • asfalt turnat;
 • mixturi asfaltice speciale.

Avantajele folosirii mixturii MASF

 • Stabilitate
 • Rezistenţă la uzură
 • Rezistenţă la oboseală
 • Rezistenţă la învechire
 • Rezistenţă la temperaturi extreme conform factorilor climaterici
 • Aderenţă la pneuri, nivel optimal
 • Înhibarea considerabilă a zgomotului la rulare
 • Econom la raportul cost / longevitate

Modul  de furnizare și consum de granule. Folosirea granulelor Quadrocel exclude necesitatea achiziţionării vreunui utilaj scump şi consumator masiv de energie care le-ar doza şi arunca în malaxor.
Granulele noastre se ambalează în pachete, fiecare din care, este calculat pentru norma de amestec a malaxorului Dumneavoastră personal.  
Volumul ambalajului se coordoneză la prima comandă, cu calcularea 4-6 kg granule pentru o  tonă de amestec.
Pachetele se transportă pe peleţi.
Astfel, aveţi nevoie doar de un telfer obişnuit, pentru ridicarea peleţilor către malaxor.

Costul granulelor  depinde de volumul de vînzări.
Livrarea se apreciază conform distanţei de transporat.